Pako Şalterler

Genelde faz ve nötr gereken yerlerde kullanılan, hem sıralı olarak çalışan hemde bir kontağı sürekli devrede olan paket şalterlerdir.

Hem sıralı olarak hemde grup olarak çalışabilen bir kademeden bir sonraki kademeye yani 1’den 2’ye veya 2’den 3’e geçildiğinde bir önceki kademenin devredi kaldığı şalterlerdir.

Hem sıralı olarak hemde grup olarak çalışabilen bir kademeden bir sonraki kademeye yani 1’den 2’ye veya 2’den 3’e geçildiğinde bir önceki kademenin devredi kaldığı şalterlerdir.

Sıralı olarak çalışan paket şalterlerdir. Kademe ileri veya geri olarak değiştirildiğinde bir önceki kademenin devredışı kaldığı ve bir sonraki kademenin devreye girdiği paket şalterlerdir.

Hem sıralı olarak hemde grup olarak çalışabilen bir kademeden bir sonraki kademeye yani 1’den 2’ye veya 2’den 3’e geçildiğinde bir önceki kademenin devredi kaldığı şalterlerdir.

Hemen hemen tüm makinelerde, elektrik dağıtım panolarında devreyi açıp kapatmayı sağlayan paket şalterdir.

Hemen hemen tüm makinelerde, elektrik dağıtım panolarında devreyi açıp kapatmayı sağlayan paket şalterdir.

Hemen hemen tüm makinelerde, elektrik dağıtım panolarında devreyi açıp kapatmayı sağlayan paket şalterdir.